Czy jakość żywienia zwierząt jest ważna?

Żywienie zwierząt odgrywa kluczową rolę, która decyduje o każdym etapie ich życia oraz przeznaczenia. Jest to o tyle ważne gdyż celem hodowli staje się nie tylko mięso oraz jajka, ale wielu przypadkach priorytetem jest ich rozmnażanie oraz mleczność. Wszystko to można doskonale wspomagać a nawet poprawiać za sprawą odpowiednio zbilansowanej diety i sposobu żywienia. Należy jednocześnie pamiętać, że w każdym etapie życia zwierzęcia, można a nawet należy podawać paszę i dodatki dostosowanie do wieku i dalszych wymagań. Kluczowe najczęściej staje się przybieranie masy, co sprawia, że równie ważne stają się takie zagadnienia jak smakowitość paszy i jej pobieranie. Wszystko to wpływa również i na zdrowie. Kluczowe są one również w przypadku mleczności krów. Komfort fizyczny oraz psychiczny zwierzęcia zawsze pozytywnie wpływa na dalszy etap hodowli i późniejszy zysk. Dobierając paszę należy uwzględnić między innymi: gatunek, rasę, odmianę, wiek jak również masę ciała oraz wielkość ewentualnej produkcji. Parametry te są szczególnie ważne w przypadku profesjonalnych hodowców.

Wszyscy chcą osiągać najwyższą możliwą wydajność, która przekłada się na dalszy zysk i uznanie w branży. Jednocześnie należy zadbać zarówno o ilość podawanego pokarmu, jego jakość oraz zawartą w nich wartość energetyczną i odżywczą. Odpowiednie, kompleksowe podejście do tego zagadnienia wymaga uwzględnienia wielu czynników, które determinują dalsze postępowanie. Zaspokojenie potrzeb pokarmowych zwierząt musi uwzględniać ich potrzeby pokarmowe oparte na ich fizjologii oraz procesach biochemicznych. Wszystko to jest związane z powstałymi mechanizmami trawienia pasz i przyswajania składników odżywczych. Niezmiernie ważna staje się w efekcie znajomość składu chemicznego pasz oraz ich wartość pokarmowa, energetyczna i strawność.

Example blog post alt

Charakter żywienia

W przypadku żywienia zwierząt należy jeszcze rozpatrzyć charakter takiego żywienia. Najczęściej można spotkać się z jego grupowym zakresem. Wówczas poszczególne zwierzęta mają podobne przeznaczenie, etap rozwoju, masę oraz potrzeby. Zazwyczaj stosuje się w ich przypadku podobne rozwiązania związane z podawaniem paszy i ewentualnych dodatków. Zapewnia to w dalszym etapie rozwoju podobny przyrost masy i rozwój. Niekiedy jednak warto rozpatrzyć konieczność indywidualnego podejścia do osobników. W takich przypadkach indywidualnie dobrane żywieni pozwala osiągnąć lepsze parametry rozwoju, rozmnażania i parametry produkcyjne. Umożliwia to również szybszą i sprawniejszą kontrolę oraz nadzór nad zwierzęciem.

W każdym z tych przypadków wykorzystuje się coraz częściej rozmaite poidła, podajniki, dozowniki, przenośniki pasz oraz automaty żywieniowe. W wielu przypadkach wpływają one korzystnie na pobieranie żywności. Należy pamiętać, że zbyt mała ilość pokarmu bądź złej/nieodpowiedniej do potrzeb jakości ma negatywny wpływ na zwierzę. Podobnie jest w przypadku zbyt dużej ilości pokarmu. Zarówno jedne jak i drugie nieprawidłowości są często zauważalne w zachowaniu i nastawienia zwierzęcia. Informacje na temat prawidłowego żywienia, oraz rodzajów pasz i suplementów udziela firma Stefanidis.